Najnovije informacije potražite na našem blogu abskolanis

Stručna škola mora da bude otvorena, dinamična, fleksibilna, da uči i razvija se...

Savremena škola mora da prati potrebe privrede i društvenog života u regionu,
zato naša škola prilagođava obrazovne profile lokalnim i regionalnim potrebama.

Naša ReCeKo kancelarija

недеља, 17. јул 2011.

Upravljanje samoodgovornom školom

Dosadašnji pristup
„Onom koji ne zna kuda je krenuo, nijedan vetar neće biti pravi.“ (Seneka)
„Samo će onaj koji zna svoj cilj naći svoj put.“ (Epiktet)
„Cilj koji ne vidite ne možete ni pogoditi.“
„Onaj najsporiji, koji ne gubi svoj cilj iz vida, još uvek je brži od onog koji tumara bez cilja.”(Gotthold Ephraim Lessing)
Svi, koji su na osnovu svog zadatka / funkcije odgovorni za rezultate rada, ugovaraju ciljeve sa podređenim/nadređenim hijerarhijskim nivoom.

Odgovornost za ostvarenje ciljeva mora da bude pismeno ugovorena i obavezujuća u   opisu radnog mesta nosioca funkcije
 (rukovodilac sektora, rukovodilac tima…)!Нема коментара:

Постави коментар